Main shortcutMenu shortcuts

Detail

thought

Jika Ramadan tahun ini 29 hari, maka malam ini adalah malam pertama dari sepuluh terakhir. Upayakan sebaik-baiknya dengan amal-amal saleh: puasa, salat, sedekah, dan itikaf. Namun kerjakan itu semua dengan penghayatan, sebab tiada bermanfaat amal tanpa penghayatan dan keikhlasan.

Sign in and add friend to comment