Main shortcutMenu shortcuts

Detail

thought

Tak usah minta maaf untuk kesalahan yang berulang,
Percuma dimaafkan jika pada akhirnya mengulang kesalahan yang sama
Tak usah berjanji jika tak.pernah menepati
Janji yang tak tertepagi hanya menjejakkan kecewa

Sign in and add friend to comment