Main shortcutMenu shortcuts

Detail

CepsCeps: Moncorong panon poe marengan nga lalakon si heulang hiber nguriling muter di luhur gunung ...
Nga gelik sora na matak waas nyawang ka mangsa ka tukang ...
Lalakon hirup lir ibarat heulang nu hiber nguring ... ti hadap beuki luhur atawa sabalik na ti luhur nguliring beuki ka handap ...
Ceps Ibo 23 April 2017 (Foto dokumentasi @Curugan Gunung Putri)
9 months ago
Sign in and add friend to comment